product_detail

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến qua yahoo My status
Sales 1
Hỗ trợ trực tuyến qua yahoo My status
sales 3
Hỗ trợ trực tuyến qua yahoo My status
Sales 2
Hỗ trợ trực tuyến qua yahoo My status
sales 4
Hỗ trợ trực tuyến qua yahoo My status
Support
Hỗ trợ trực tuyến qua yahoo My status
Project
Tel: (84-028) 39.575.698
Fax: (84-028) 39.575.697
Email:
Google+

Công nghệ

Linh kiện điện tử

Thiết bị thí nghiệm

Liên kết website

Liên kết website

Thống kê truy cập

 • Online: 26
 • Số lượt truy cập: 929599

Tin tức nổi bật

Chi tiết sản phẩm
 • Bộ kít thực hành Windows PIC
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Giá: Liên hệ
 • Tình trạng: Liên hệ
 • Lượt xem: 2901

Windows PIC Trainer
1.Support application program for writing, erasing, verifying, and editing.
2. Support various experiments.
3. Operate the DOT Matrix (16×32, 8×16 ) Display.
4. Graphic LCD experiment(128×64Dots).
5. LCD(16×4 lines) display( for Text ).
6. 7- Segment 6-digits
7. 5×7 (Dots)display using the 4 MLD LED Matrix.
8. Serial EEPROM
9. Step Motor Control
10. D.C Motor Control
11. Level Meter, Lamp, and Volt Meter experiment by D/A converter.
12. Temperature, Optical, Volume, and hygrometer sensor experiments by A/D converter.
13. Real time clock IC Experiment.
14. Digital thermometer Experiment.
15. Melody IC Experiment.
16. 4X4 Keypad Experiment.
17. RS-232C communication with PC.
18. Bread board.
19. +5V,+12V, -12V SMPS(Free Voltage) power.
20. Metal case 
Đối tác toàn cầu
 • MAKEBLOCK
 • NEXUS ROBOT
 • 3B Scientific
 • Arduino
 • MikroElektronika
 • POLOLU - USA
 • PHPoC
 • MikroeElektronika
 • ADAFRUIT - USA